fbpx

Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA PRYWATNOŚCI, COOKIES


Polityka Prywatności
Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.iwwt.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: In Wood We Trust Łukasz
  Kaczmarek, ul. Rzeczna 3 97-318 Czarnocin, NIP: 7712742463, REGON: 100326141
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: inwoodwt@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
  podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Prowadzenie newslettera, Prowadzenie rozmów typu chat online, Obsługa zapytań
  przez formularz, Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów, Realizacja
  zamówionych usług, Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
  następujący sposób:
 7. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
 8. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 9. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
  transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone
  na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane
  jedynie na docelowym serwerze.
 10. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
  programistycznych.
  Hosting
 11. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.
  Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 12. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
  innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub
  do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup
  odbiorców:
   upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
  realizacji celu działania strony
 13. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
  konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
  przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
  marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 14. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   ich sprostowania,
   usunięcia,
   ograniczenia przetwarzania,
   oraz przenoszenia danych.
 15. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w
  pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,
  przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń.
 16. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 18. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
  usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
  marketingu bezpośredniego.
 19. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
  ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
  Europejskiej.
  Informacje w formularzach
 20. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
  osobowe, o ile zostaną one podane.
 21. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 22. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
  danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W
  takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
  zawierającej formularz.
 23. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny
  sposób informuje, do czego on służy.
  Logi Administratora
 24. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te
  są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
  Istotne techniki marketingowe
 25. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
  (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych
  osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu
  ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o
  preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik
  może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
  narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 26. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że
  dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce
  nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom
  reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików
  cookie.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie
  musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
  czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
  (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
  czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
  końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
  zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest
  także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat
  zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
  podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
  Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
  procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
  utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 12. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
  internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 
  Edge, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera
 13. Urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS), Windows Phone